Werkwijze

De rijopleiding

De rijopleiding is dusdanig opgebouwd dat deze stapsgewijs van makkelijke naar moeilijkere verrichtingen en naar nog meer complexe verkeerssituaties gaat.

In de eerste les beginnen we met o.a.:

  • De juiste zithouding
  • De juiste stuurhouding
  • Gordel omdoen en afstellen spiegels
  • Instappen en uitstappen
  • Wennen aan het voertuig
  • Stoppen en wegrijden etc.

Op het eerste gezicht lijken dit vrij makkelijke onderwerpen, maar als je nog nooit in een auto achter het stuur hebt gezeten kunnen dit toch handelingen zijn waar je goed over na moet denken. En wat te denken van de auto waar je in gaat lessen? Zittend naast de bestuurder  is het toch allemaal anders dan wanneer je zelf moet sturen en schakelen en opletten etc. etc.

Dit is behoorlijk Multi-tasken en dat ga je volgens de Rijopleiding In Stappen in een vertrouwde omgeving aanleren. Vandaar dat wij dit doen volgens een vaste procedure en lespatroon conform de eisen en voorwaarden welke het CBR stelt in de zogenaamde Rijprocedure B (B geeft de categorie aan). Als u op examen gaat wordt u beoordeeld volgens deze Rijprocedure B, hierdoor is er ook nooit enige discussie mogelijk tussen de examenkandidaat en de examinator.

Rijles volgens Rijprocedure B

In de Rijprocedure B staat duidelijk omschreven hoe een handeling moet worden uitgevoerd en wat de eisen zijn om deze handeling correct uit te voeren. Je opleiding wordt door ons volgens deze Rijprocedure B gegeven.

Zoals gezegd beginnen we met het oefenen van de diverse handelingen en verrichtingen in een rustige omgeving, op deze manier kun je rustig oefenen en voldoende kennis opdoen om deze later in meer complexere omstandigheden uit te voeren.

Digitale leskaart

Om alles te registreren werken wij met een (digitale)leskaart. Hierop staan je vorderingen en de volgende onderdelen  die behandeld gaan worden.

Deze kaart is voor jou te allen tijde in te zien en wordt telkens bij je rijles getoond en besproken, hierdoor ben je altijd op de hoogte van je ontwikkelingen.

Naarmate de opleiding vordert zullen de handelingen soepeler en meer geautomatiseerd gaan en kunnen er andere taken en oefeningen toegevoegd worden totdat je klaar bent voor je examen.

 

"En, heb jij je rijschool al gemachtigd op mijn.cbr.nl?"

Gedragscode Rijscholen
Gedragscode Rijscholen
Met deze gedragscode weten leerlingen en eventueel ook hun ouders precies wat ze van onze rijschool mogen verwachten. Volledige transparantie dus.
CBR - RIS
Rijopleiding In Stappen
Een vaste procedure en lespatroon conform de eisen en voorwaarden welke het CBR stelt in de zogenaamde Rijprocedure B (B geeft de categorie aan).
2toDrive
2toDrive
Door 2toDrive kun je eerder beginnen met rijlessen, namelijk vanaf 16,5 jaar. Vanaf de dag waarop je 17 bent geworden mag je rijexamen doen.
KGI-opleiding
De KGI-opleiding is voor de rijinstructeur die aspirant-motorrijders meer wil meegeven dan alleen de basisvereisten die nodig zijn om het motorrijbewijs te halen.
Warrenburg.nl Rijopleidingen
Mierloseweg 309-A
5707 AK Helmond
0492-747103
helmond@warrenburg.nl