Als Bovag rijschool hebben wij al jaren een verplichte VOG

Geplaatst: 17-11-2017

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt verplicht voor rijinstructeurs

 

 

 

BOVAG, FAM en VRB hebben een definitief aanbevelingendocument aangeboden aan de Tweede Kamer. Naast overleg met het ministerie, vinden er ook gesprekken met IBKI en CBR plaats om concrete vervolgstappen en actiepunten te formuleren. Het doel is om de WRM-opleiding en nascholing te verbeteren en zo de branche verder te professionaliseren.

Het aanbevelingendocument is een vervolg op het eerder verstuurde startdocument van FAM, VRB en BOVAG en de vervolgdocumenten van BOVAG (februari 2017) en VRB en FAM (oktober 2016). Hierin werden de problemen in de rijscholenbranche onder de aandacht gebracht en oplossingen aangedragen. Het aanbevelingendocument laat zien hoe BOVAG, FAM en VRB de nieuwe WRM concreet voor zich zien. Het doel van de aanpassingen is om de kwaliteit van het rijonderricht te verbeteren. De professionaliseringsslag van de opleiding moet ervoor zorgen dat de nieuw opgeleide instructeurs meer competentiegericht worden opgeleid. Ook kunnen de instructeurs met meer bagage de beginnende bestuurders opleiden en veiliger rijgedrag aanleren. 

Vervolggesprekken

Het aanbevelingendocument dat in mei is verstuurd, is inhoudelijk al veelvuldig besproken met het ministerie van Infrastructuur & Milieu, CBR en IBKI. Er zijn vervolgstappen gezet en actiepunten benoemd om de rijscholenbranche verder te professionaliseren. Samen met het Ministerie, CBR en IBKI hebben de brancheorganisaties elke aanbeveling besproken en gekeken of deze nog meegenomen kan worden in de Nota van wijzigingen, die nog toegevoegd kan worden aan het huidige wetswijzigingsvoorstel. Of dat de aanbevelingen verwerkt kunnen worden in een volgende wijzigingsronde van de wet, omdat er nog tijd nodig is om de aanbeveling verder uit te werken of de haalbaarheid te onderzoeken. Ook is per aanbeveling gekeken welk actiepunt bij welke organisatie ligt en welke aanbevelingen in gezamenlijkheid opgepakt kunnen worden. De verwachting is dat wijzigingen binnen 2,5 tot 3 jaar gerealiseerd kunnen zijn.

Belangrijkste punten

Door het vooropleidingstraject van de opleiding tot rijinstructeur te verbeteren, sluit het beter aan bij de zwaarte van de opleiding. Dit voorkomt uitval gedurende het traject. Door de fases van de opleiding anders in te richten worden kandidaat-rijinstructeurs beter opgeleid in het geven van rijles en in ondernemerschap. Door ook het bijscholingstraject aan te passen blijft het lesniveau op peil en sluit het aan bij ontwikkelingen in de markt.

Nieuws overzicht
Gedragscode Rijscholen
Gedragscode Rijscholen
Met deze gedragscode weten leerlingen en eventueel ook hun ouders precies wat ze van onze rijschool mogen verwachten. Volledige transparantie dus.
CBR - RIS
Rijopleiding In Stappen
Een vaste procedure en lespatroon conform de eisen en voorwaarden welke het CBR stelt in de zogenaamde Rijprocedure B (B geeft de categorie aan).
2toDrive
2toDrive
Door 2toDrive kun je eerder beginnen met rijlessen, namelijk vanaf 16,5 jaar. Vanaf de dag waarop je 17 bent geworden mag je rijexamen doen.
KGI-opleiding
De KGI-opleiding is voor de rijinstructeur die aspirant-motorrijders meer wil meegeven dan alleen de basisvereisten die nodig zijn om het motorrijbewijs te halen.
Warrenburg.nl Rijopleidingen
Mierloseweg 309-A
5707 AK Helmond
0492-747103
helmond@warrenburg.nl