37 rijinstructeurs lesbevoegdheid kwijt door zakken bijscholing

Geplaatst: 12-12-2014

Van de 167 rijinstructeurs die tussen oktober 2013 en eind september 2014 een herkansing voor de WRM-praktijkbegeleiding deden, zijn 37 instructeurs hun bevoegdheid kwijtgeraakt. Het slagingspercentage in de herkansinsggroep lag daarmee op 77,8 procent. In de categorie B lieten 35 instructeurs tijdens hun derde poging onvoldoende zien dat ze rijles kunnen geven. De overige 2 rijinstructeurs die hun WRM-bevoegdheid kwijtraakten, kwamen uit de categorie E achter B. Dat blijkt uit cijfers van het IBKI. Om de lesbevoegdheid terug te krijgen, kunnen zij enkel nog een herintrederstraject volgen.

In de becijferde periode vonden verdeeld over alle categorieën van de rijinstructie in totaal ruim 3.800 eerste en tweede praktijkbegeleidingen plaats. Tegelijkertijd maakten 167 instructeurs gedurende diezelfde tijdsspanne gebruik van de mogelijkheid tot herkansen. Die rijinstructeurs kwamen met een kleine 98 procent bijna uitsluitend uit de categorie B.

Praktijkbijscholing

In de periode van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014 deden ruim 1.500 rijinstructeurs B een eerste praktische bijscholing. Van die groep slaagde ruim 66 procent voor de test. Daarnaast deden ongeveer 2.000 rijinstructeurs voor de auto de tweede praktijkbijscholing. Met een slagingspercentage van bijna 92 procent lag het aantal voldoendes daar een stuk hoger.

Van alle 167 herkansingen die verdeeld over de verschillende categorieën plaatsvonden, ging het overigens bijna uitsluitend om B-rijinstructeurs. Uit de auto-categorie kwamen er 163. De overige herkansingen werden door instructeurs uit de categorieën E achter B, C en D gereden.

Nieuws overzicht
Gedragscode Rijscholen
Gedragscode Rijscholen
Met deze gedragscode weten leerlingen en eventueel ook hun ouders precies wat ze van onze rijschool mogen verwachten. Volledige transparantie dus.
CBR - RIS
Rijopleiding In Stappen
Een vaste procedure en lespatroon conform de eisen en voorwaarden welke het CBR stelt in de zogenaamde Rijprocedure B (B geeft de categorie aan).
2toDrive
2toDrive
Door 2toDrive kun je eerder beginnen met rijlessen, namelijk vanaf 16,5 jaar. Vanaf de dag waarop je 17 bent geworden mag je rijexamen doen.
KGI-opleiding
De KGI-opleiding is voor de rijinstructeur die aspirant-motorrijders meer wil meegeven dan alleen de basisvereisten die nodig zijn om het motorrijbewijs te halen.
Warrenburg.nl Rijopleidingen
Mierloseweg 309-A
5707 AK Helmond
0492-747103
helmond@warrenburg.nl