Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Warrenburg.nl Rijopleidingen aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Warrenburg.nl Rijopleidingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Warrenburg.nl Rijopleidingen behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving. Intellectueel eigendom Deze website met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten zijn eigendom van Warrenburg.nl Rijopleidingen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Warrenburg.nl Rijopleidingen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Bovag Garantie Fonds
BOVAG Garantiefonds Rijscholen (BGF)
Als je bij een BOVAG-rijschool lessen in de vorm van een pakket vooruitbetaalt, krijg je garantie! Mocht je rijschool onverhoopt failliet gaan, dan zorgt het BGF ervoor dat je schadeloos wordt gesteld.
Gedragscode Rijscholen
Gedragscode Rijscholen
Met deze gedragscode weten leerlingen en eventueel ook hun ouders precies wat ze van onze rijschool mogen verwachten. Volledige transparantie dus.
Bovag
BOVAG Aangesloten
Als je bij een BOVAG-rijschool lessen in de vorm van een pakket vooruitbetaalt, krijg je garantie! Mocht je rijschool onverhoopt failliet gaan, dan zorgt het BGF ervoor dat je schadeloos wordt gesteld.
CBR - RIS
Rijopleiding In Stappen
Een vaste procedure en lespatroon conform de eisen en voorwaarden welke het CBR stelt in de zogenaamde Rijprocedure B (B geeft de categorie aan).
2toDrive
2toDrive
Door 2toDrive kun je eerder beginnen met rijlessen, namelijk vanaf 16,5 jaar. Vanaf de dag waarop je 17 bent geworden mag je rijexamen doen.
KGI-opleiding
De KGI-opleiding is voor de rijinstructeur die aspirant-motorrijders meer wil meegeven dan alleen de basisvereisten die nodig zijn om het motorrijbewijs te halen.
Warrenburg.nl Rijopleidingen
Mierloseweg 309-A
5707 AK Helmond
06 2818 2559
info@warrenburg.nl