Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle cursussen en opleidingen die door V.O.F. WARRENBURG.NL RIJOPLEIDINGEN, hierna te noemen WARRENBURG.NL, worden gegeven.

 1. Algemene voorwaarden

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van warrenburg.nl en zijn te downloaden als pdf bestand.
 2. Op eerste verzoek worden deze algemene voorwaarden als pdf bestand beschikbaar gesteld.
 3. Cursist wordt geacht bekend en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden zodra de eerste les of examen gepland wordt.

 

 1. Aanmelding
 2. Aanmelding voor een opleiding dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden door inzending van een door    WARRENBURG.NL verstrekt inschrijfformulier.
 3. Inschrijfformulieren dienen volledig ingevuld aan WARRENBURG.NL te worden geretourneerd. Indien betaling via uw bedrijf plaatsvindt, verzoeken wij u vriendelijk dit op het inschrijfformulier te vermelden of anderzijds schriftelijk te melden.
 4. WARRENBURG.NL kan, zonder opgaaf van reden(en), cursisten afwijzen. 
 5. Planning van rijlessen of de acceptatie van een inschrijfformulier heeft tot gevolg dat de aanmelder en WARRENBURG.NL een overeenkomst hebben waarvan deze algemene voorwaarden deel uit maken.

 

 1. De cursussen en/of opleidingen
 2. WARRENBURG.NL geeft de cursus of opleiding in overeenstemming met de in onze documentatie en/of offerte omschreven methoden.

 

 1. Annulering (theorie)
 2. Annulering van inschrijving is niet mogelijk, tenzij:
 3. De annulering schriftelijk geschiedt en deze uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus door WARRENBURG.NL is ontvangen. 
 4. Bij annulering zal een vergoeding voor reservering van de cursusplaats en administratiekosten in rekening worden gebracht ten bedrage van € 50,00. 
 5. Indien een cursist niet op de opleiding verschijnt, zonder aan bovengenoemde regels te hebben voldaan, zal het gehele cursusgeld in rekening worden gebracht, tenzij nadrukkelijk anders bepaald. 
 6. Bij eventueel onvoldoende deelnemers aan een cursus heeft WARRENBURG.NL het recht de cursus te annuleren.

 

 1. Annulering (praktijk)
 2. Bij annulering van reeds afgesproken praktijklessen/examen zal het onderstaande in rekening worden gebracht:
 3. Praktijklessen: bij afmelding op werkdagen tijdens kantooruren binnen 48 uur (2 werkdagen) vóór aanvang van de les is zonder kosten. Daarna berekenen wij het volledige lesbedrag. Voorbeeld: uiterlijk donderdag afzeggen voor de les van maandag is geen kosten, op vrijdag afzeggen word het lesgeld gewoon doorberekend.
 4. Spoedopleidingen: bij afmeldingen tot 10 werkdagen vóór aanvang van de opleiding het halve cursusbedrag, daarna wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. 
 5. Afmelden examen: indien een examendatum staat gereserveerd dient het volledige examengeld te worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk. 
 6. Verzetten examen: het verzetten van een examen is niet mogelijk!
 7. Examens welke geen doorgang kunnen vinden dienen volledig betaald te worden incl de vooraf geplande lessen. Indien een doktersverklaring of ander soort verklaring overlegt kan worden waardoor het CBR de examenkosten restitueert worden enkele de administratiekosten a € 25,-- van het CBR doorbelast.

 

 1. Prijzen
 2. Genoemde of geoffreerde prijzen zijn inclusief btw en geldig tot 30 dagen na afgifte.
 3. Prijzen worden aangepast indien van overheidswege prijsverhogingen worden doorgevoerd (bijvoorbeeld aanpassing BTW tarief of dergelijke)
 4. Wijziging van de tarieven van het CBR worden doorberekend in de eerder afgegeven prijzen
 5. Andere onvoorziene omstandigheden die leiden tot extra kosten voor het geven van de lessen worden naar ratio doorberekend.

  1. Betaling
  2. Betaling dient voor aanvang van de cursus te geschieden via bank/giro overschrijving of contant, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
  3. Het totaal verschuldigd bedrag voortgekomen uit verzonden facturen dient vóór de toets of praktijkexamen voldaan te zijn.
  4. Indien betalingen niet op tijd zijn ontvangen is WARRENBURG.NL gerechtigd om de lessen, toetsen of examens op te schorten dan wel te annuleren waarbij alle kosten en wettelijke rente voor rekening van de cursist zijn.
  5. Deelbetaling:

                                          i.    Hiervoor worden eenmalig € 37,50 administratie kosten in rekening gebracht.

                                         ii.    Alleen mogelijk via overeengekomen betaalschema.

                                        iii.    Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen is cursist € 40,00 administratiekosten per openstaande factuur verschuldigd 

 

 

 

 

 1. Brommer
 2. Cursisten kunnen gebruik maken van de door WARRENBURG.NL gratis beschikbaar gestelde beschermende kleding (m.u.v. schoenen)

a)     Indien hier geen gebruik van gemaakt wordt dienen cursisten zelf zorg te dragen voor beschermende kleding waarbij de ledematen bedekt zijn.

b)     Bij gebruik van eigen kleding is WARRENBURG.NL nimmer aansprakelijk voor schade aan eigen kleding. 

c)     Cursisten dienen voor een goedgekeurde en passende helm te zorgen, indien niet beschikbaar kan gratis gebruik gemaakt worden van de door WARRENBURG.NL beschikbaar gestelde helm, uit hygiënisch oogpunt moeten cursisten dan wel een helmmutsje dragen dat eventueel bij WARRENBURG.NL gekocht kan worden.

 

 

 

 1. Motor
 2. Cursisten kunnen gebruik maken van de door WARRENBURG.NL gratis beschikbaar gestelde beschermende kleding (m.u.v. schoenen/laarzen).
  1. Indien hier geen gebruik van gemaakt wordt dienen cursisten zelf zorg te dragen voor beschermende kleding waarbij de ledematen bedekt zijn, conform eisen CBR.
  2. Bij gebruik van eigen kleding is WARRENBURG.NL nimmer aansprakelijk voor schade aan eigen kleding.
  3. Cursisten dienen voor een goedgekeurde en passende helm te zorgen, indien niet beschikbaar kan gratis gebruik gemaakt worden van de door WARRENBURG.NL beschikbaar gestelde helm, uit hygiënisch oogpunt moeten cursisten dan wel een helmmutsje dragen dat eventueel bij WARRENBURG.NL gekocht kan worden.
  4. Bekeuringen: Motorcursisten zijn zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen, bekeuringen tijdens het lessen of examens komen voor rekening van cursist en zullen 1 op 1 worden doorbelast.

 

 1. Algemeen 
 2. De cursist mag het door WARRENBURG.NL opgestelde lesmateriaal uitsluitend zelf gebruiken. Het auteursrecht van het lesmateriaal berust bij WARRENBURG.NL. 
 3. Indien een cursist zich te laat voor een examen afmeldt, te laat op een examen verschijnt of in het geheel niet aanwezig is zal het volledige examengeld worden berekend. 
 4. Een rijopleiding eindigt automatisch als de cursist geslaagd is, bij tussentijdse annulering van de rijopleiding zal een vergoeding voor reserveringen en administratiekosten in rekening worden gebracht ten bedrage van € 150,00.

 

 

Algemene voorwaarden in pdf formaat kunt u hier downloaden

 

Gedragscode Rijscholen
Gedragscode Rijscholen
Met deze gedragscode weten leerlingen en eventueel ook hun ouders precies wat ze van onze rijschool mogen verwachten. Volledige transparantie dus.
CBR - RIS
Rijopleiding In Stappen
Een vaste procedure en lespatroon conform de eisen en voorwaarden welke het CBR stelt in de zogenaamde Rijprocedure B (B geeft de categorie aan).
2toDrive
2toDrive
Door 2toDrive kun je eerder beginnen met rijlessen, namelijk vanaf 16,5 jaar. Vanaf de dag waarop je 17 bent geworden mag je rijexamen doen.
KGI-opleiding
De KGI-opleiding is voor de rijinstructeur die aspirant-motorrijders meer wil meegeven dan alleen de basisvereisten die nodig zijn om het motorrijbewijs te halen.
Warrenburg.nl Rijopleidingen
Mierloseweg 309-A
5707 AK Helmond
0492-747103
helmond@warrenburg.nl