Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle cursussen en opleidingen die door V.O.F. WARRENBURG.NL RIJOPLEIDINGEN, hierna te noemen WARRENBURG.NL, worden gegeven.

Aanmelding
1. Aanmelding voor een opleiding dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden door inzending van een door WARRENBURG.NL verstrekt inschrijfformulier.
2. Inschrijfformulieren dienen volledig ingevuld aan WARRENBURG.NL te worden geretourneerd. Indien betaling via uw bedrijf plaatsvindt, verzoeken wij u vriendelijk dit op het inschrijfformulier te vermelden of anderzijds schriftelijk te melden.
3. WARRENBURG.NL kan, met opgaaf van reden(en), cursisten afwijzen.
4. Planning van rijlessen of de acceptatie van een inschrijfformulier heeft tot gevolg dat de aanmelder en WARRENBURG.NL een overeenkomst hebben waarvan deze en de algemene Bovag voorwaarden deel uit maken.

De cursussen en/of opleidingen
5. WARRENBURG.NL geeft de cursus of opleiding in overeenstemming met de in onze documentatie en/of offerte omschreven methoden.

Annulering (theorie)
6. Annulering van inschrijving is niet mogelijk, tenzij:

 • a. De annulering schriftelijk geschiedt en deze uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus door WARRENBURG.NL is ontvangen. 
 • b. Bij annulering zal een vergoeding voor reservering van de cursusplaats en administratiekosten in rekening worden gebracht ten bedrage van € 50,00. 

7. Indien een cursist niet op de opleiding verschijnt, zonder aan bovengenoemde regels te hebben voldaan, zal het gehele cursusgeld in rekening worden gebracht, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.
8. Bij eventueel onvoldoende deelnemers aan een cursus heeft WARRENBURG.NL het recht de cursus te annuleren.

Annulering (praktijk)
9. Bij annulering van reeds afgesproken praktijklessen zal het onderstaande in rekening worden gebracht:

 • a. Praktijklessen: bij afmelding op werkdagen tijdens kantooruren binnen 48 uur (2 werkdagen) vóór aanvang van de les is zonder kosten. Daarna berekenen wij het volledige lesbedrag. Voorbeeld: uiterlijk donderdag afzeggen voor de les van maandag is geen kosten, op vrijdag afzeggen word het lesgeld gewoon doorberekend 
 • b. Spoedopleidingen: bij afmeldingen tot 10 werkdagen vóór aanvang van de opleiding het halve cursusbedrag, daarna wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. 
 • c. Afmelden examen: indien een examendatum staat gereserveerd dient het volledige examengeld te worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk. 
 • d. Verzetten examen: het verzetten van een examen is niet mogelijk!
 • e. Bij tussentijdse annulering van de rijopleiding, een rijopleiding eindigd automatisch als de cursist geslaagd is, zal een vergoeding voor reserveringen en administratiekosten in rekening worden gebracht ten bedrage van € 150,00.

Betaling
10. Betaling dient voor aanvang van de cursus te geschieden via bank/giro overschrijving of contant, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Deelbetaling:

 • a. Hiervoor worden eenmalig € 37,50 administratie kosten in rekening gebracht. 
 • b. Alleen mogelijk via overeengekomen betaalschema. 
 • c. Bij het niet nakomen van de betalingen is cursist € 40,00 administratiekosten per openstaande factuur verschuldigd 
 • d. Totaal verschuldigd bedrag dient vóór de toets of praktijkexamen voldaan te zijn. Indien betalingen niet op tijd zijn   ontvangen is WARRENBURG.NL gerechtigd om de lessen, toetsen of examens op te schorten dan wel te annuleren waarbij alle kosten em wetteljke rente voor rekening van de cursist zijn.

Algemeen
11. De cursist mag het door WARRENBURG.NL opgestelde lesmateriaal uitsluitend zelf gebruiken. Het auteursrecht van het lesmateriaal berust bij WARRENBURG.NL.
12. Indien een cursist zich te laat voor een examen afmeldt, te laat op een examen verschijnt of in het geheel niet aanwezig is zal het volledige examengeld worden berekend.
13. Indien een cursist niet de volledige spoedopleiding volgt binnen 15 werkdagen, vervalt de eventuele examengarantie voor de desbetreffende cursus.
14. De cursist is verplicht een lesovereenkomst van de Bovag in te vullen en te ondertekenen bij aanvang van een opleiding.
15. Voor zover niet in deze voorwaarden wordt voorzien gelden de Bovag Lesvoorwaarden als aanvullende voorwaarden.

 

 

Download hier de Algmene Voorwaarden in PDF formaat

Bovag Garantie Fonds
BOVAG Garantiefonds Rijscholen (BGF)
Als je bij een BOVAG-rijschool lessen in de vorm van een pakket vooruitbetaalt, krijg je garantie! Mocht je rijschool onverhoopt failliet gaan, dan zorgt het BGF ervoor dat je schadeloos wordt gesteld.
Gedragscode Rijscholen
Gedragscode Rijscholen
Met deze gedragscode weten leerlingen en eventueel ook hun ouders precies wat ze van onze rijschool mogen verwachten. Volledige transparantie dus.
Bovag
BOVAG Aangesloten
Als je bij een BOVAG-rijschool lessen in de vorm van een pakket vooruitbetaalt, krijg je garantie! Mocht je rijschool onverhoopt failliet gaan, dan zorgt het BGF ervoor dat je schadeloos wordt gesteld.
CBR - RIS
Rijopleiding In Stappen
Een vaste procedure en lespatroon conform de eisen en voorwaarden welke het CBR stelt in de zogenaamde Rijprocedure B (B geeft de categorie aan).
2toDrive
2toDrive
Door 2toDrive kun je eerder beginnen met rijlessen, namelijk vanaf 16,5 jaar. Vanaf de dag waarop je 17 bent geworden mag je rijexamen doen.
KGI-opleiding
De KGI-opleiding is voor de rijinstructeur die aspirant-motorrijders meer wil meegeven dan alleen de basisvereisten die nodig zijn om het motorrijbewijs te halen.
Warrenburg.nl Rijopleidingen
Mierloseweg 309-A
5707 AK Helmond
06 2818 2559
info@warrenburg.nl